Finn mitt drømmehjem

Velkommen hjem

Om oss

Vi bygger ditt hus etter dine drømmer

Villalillestrøm sine eiere innehar 27 års erfaring fra bygge bransjen. Erfaring fra store utbygginger av leiligheter og hoteller. Villalillestrøm utvikler i hovedsak eiendom i Akershus. Villalillestrøm påtar seg også byggeoppdrag på vegne av kunder. Ta kontakt om du har en eiendom du lurer på om kan utvikles eller om du har et spennende drøm vi skal ta videre. Vårt profesjonelle nettverk av arkitekter, prosjektledere, leverandører, fabrikker og håndverkere gjør dette mulig.

Kontakt oss

SPESIALDESIGNET HUS KUN FOR DEG

Aktuelle prosjekter

Er du klar for ditt drømmehus?

  Om oss

  Vår byggeprosess

  For en eiendomsutvikler handler det i første omgang om å finne og forhandle seg frem til erverv av en interessant eiendom. En aktuell eiendom kan både være en eiendom med eksisterende bebyggelse som kan videreutvikles, eller det kan være en ren boligtomt hvor ny bolig kan oppføres innenfor gjeldende plankrav for området og eiendommen.Kontakt oss

  Fase 1

  I første fase av utvikling av eiendommen vil vi, sammen med arkitekten, vurdere hva vi kan bygge i forhold til gjeldende plankrav (reguleringsbestemmelser, bestemmelser til kommuneplanen, byggelinjer etc), hvordan kan vi utnytte tomten maksimalt med tanke på husets størrelse og utforming. Viktige kriterier i denne fasen vil være solforhold, eventuell utsikt, støyforhold samt utnyttelse av hage. Rammene for hva og hvordan vi kan bygge, begynner å vise seg.

  Fase 2

  Eiendommer kan ha spesielle kvaliterer og utfordringer. Hvordan ser prisbildet i området ut. Annen bebyggelses utforming gir type bygg som kan passepå eiendomen. Videre kan gamle serviturer som adkomstretter, veiretter og tekniske anretninger være veldig avgjørende for videre prosess og muligheter. Resultatet av slike utredninger kan derfor være totalt avgjørende for hva man faktisk kan derfor være totalt avgjørende for hva man faktisk kan bygge og hva som er økonomisk svarende å bygge.

  Fase 3

  Arkitekten skisserer hus alternativer. Husene legges inn på tomtekart. I tilfeller der utsikt, høydeforskjeller og annen bebyggelse er viktige momenter kan det lønne seg å legge alternativene inn i 3D modeller. Da kan man vende å vri på husene å få et inntrykk av hvordan prosjektet bør løses. I visse tilfeller lager vi også modeller av husene og området rundt, her kan nabo bygg tas med. Det kan være stor forsjell på inntrykket en tegning gir, til å se bygget i sine riktige omgivelser på tomten. Det er ofte mange runder frem og tilbake mellom utvikler og arkitekt i denne fasen. Det er her endelig uttrykk og mye av materialvalget skal besluttes. Når utvikler og arkitekt er enige om tegningsgrunnlaget sendes byggesøknader til besluttende myndighet.

  SPESIALDESIGNET HUS KUN FOR DEG

  Tidligere prosjekter

  opp